Tag Archives: Белско-Бяла

Белско-Бяла – Hałcnów

BIELSKO-BIAŁA HAŁCNÓW – Светилище на Богородица на Скръбта в Халчнов, област Белско-Бяла. В непосредствена близост до Ричвалд, главното светилище на епархията Белско-Живец.

Култът, свързан със статуята на Богородица на Скръбта, вероятно е започнал да се развива в началото. XVIII ж. Pierwsza pisemna wzmianka