Kyperský jazyk – řecký

Kyperský jazyk – řecký

Na Kypru není komunikace v angličtině problém, ale turisté, kteří používají pouze angličtinu, Kypřané volají Turisté a mělo by to být zdůrazněno, to není lichotivý termín, něco jako v našem horalském dialektu Ceper.
Stojí za to naučit se pár výrazů, získat váženější status Xenos – cizinec, cestující a návštěvník v jedné osobě.

Obyvatelstvo na jižní straně Kypru mluví řecky, ale je to varianta dodekansko-kyperského dialektu,
které také využívají lidé na ostrovech ve východním Egejském moři, např.. Rhodos.
Všichni kyperští Řekové rozumí oficiální řečtině, co používají v Aténách, ale mezi sebou používají místní dialekt. V kyperské televizi jsou informace poskytovány ve správné nové řečtině, ale v kyperském dialektu existuje také mnoho programů.
Někdo, kdo se v Polsku naučil řecky, to může najednou zjistit, že na Kypru rozumí jen polovině, co mu řekli ostrované, i když mu každý dokonale rozumí, když mluví řecky.

Jako v novořečtině (protože starověká řečtina se liší od jazyka, který se nyní používá), ano, a kyperský dialekt je velmi důležitý přízvuk, pohybem se změní význam mluvených slov.

např.:

Svatba -> Γα´μος -> číst. GAmos. ->A svatba v akuzativu zní -> Γα´μο ->číst. GAmo …s důrazem na “A”
Zní to hodně jako vulgární slovo Fuck -> Γαμω´ -> číst. gamÓ …pouze s akcentem na “Ó”

Město -> Πο´λη -> číst. PÓli s důrazem na “Ó”
Zní to jako hodně / velmi -> Πολυ´ -> číst. Poli s důrazem na “i”

Problém jsem vyřešil takto; vědět, někde je řecký přízvuk, tento dopis byl dvakrát zdůrazněn
např.: Poona (město) oraz Polii (mnoho), a stal jsem se srozumitelnějším pro Řeky.

Novořecká gramatika, což se od toho liší, co nás učili ve škole (např.. na hodinách fyziky) o řecké abecedě, protože nás učili starogréckou abecedu:

 • písmena beta (Β, b,); se obvykle vyslovuje jako “w” např..
  loď -> Βα´ρκα ->číst. wArka
  Baltské moře -> Βαλτικη´ Θα´λασσα -> Ahoj. Waltiki thAlassa
 • delta palanda (Δ, d,); se často vyslovuje jako “koza” což zní jako polsky “w” např.;
  dva -> δυ´ο -> číst. wijÓ
  ale také se vyslovuje polsky D např.; způsob -> δρο´μος -> drÓmos
 • Litrová gama (Γ, C,) nejčastěji se vyslovuje jako “z” zřídka jako “gh” je to vyjádřený hrdelní výraz G nebyl nalezen ve slovanských jazycích, např..
  babička -> Γιαγια´ -> Ha haA
  Francie -> Γαλλι´α -> GhalijA

Níže jsou užitečná slova popsaná v polském přepisu, to znamená, že při čtení vyslovujete slova v řečtině:

Polská slova Řecká slova ..komentáře..
Tak narozený Češi mají velký problém, když mluví řecky “tak” je to stejné české slovo, které znamená “Ne”
Ne Minulost nebo Ahoj Kypřané zkrátili správnou řečtinu “minulost” dělat “Ahoj” bez “h” uvnitř, nebo “Oj“.
Říkají, jak chtějí něco popřít “oj, oj!!” Což znamená “Ne, Ne?.. Vůbec ne,”
Prosím (velmi) Paracal (póly) ,
Děkuju (velmi) Eucharistie (póly) ,
Promiňte Signomi [promiň, kde je…. ? – signomi, pro mě?]
Pokuta, OK. En Daxi nebo Daxi Toto je velmi populární fráze. Kypřané zkracují správnou řečtinu En Daxi, dělat Daxi. Můžete přeložit pouze jako OK.,
Kolem vás chtějí pozdravit a zkontrolovat, zda jste v pořádku. Oni se ptají “Daxi?!” Musíte odpovědět “Daxi” a úsměv.
Dobré ráno (ráno) Kali Mera ,
Dobré ráno (odpoledne) Ja Sas přesně znamená “Pozdravy“. Používá se jako “Ahoj” a také jako “Ahoj“.
Dobré ráno (večer) Řeka Spera ,
Ahoj (1.) Ja Sas to znamená, že používáme univerzální; “Ahoj Nashledanou”
Ahoj (2.) Rozloučení zřídka se už používá a znamená více Ahoj
Jak se máš? Ti Kanis? Přesně tak, “Co to děláš?” Jako angličtina “Jak se máš?” a podobně by měl být použit v pozdravech, Skoro pořád!
Ahoj ! Já Su! používáme univerzální pro mnoho lidí – Ja Sas! Kontinentální Řekové se zkrátili ke slovu A!– a platí to pouze pro dobrého přítele
Rád vás poznávám Báječné ,
Jmenuji se… Já lene … ,
omlouvám se čistý ,
Bez obav Wen Pirazi ,
Dnes Simera ,
Zítra Avrio ,
s? , jak dlouho? Possi nebo Posses ,
Kolik to bude stát? Poso ,
Drahý Akrivos, , Akrivi i Akrivo jako v polštině mužská odrůda, ženský a nevýrazný.

mužský tip “…vy” ženský “…i”, nijaka “…Ó”

,Levný Ftinos, Ftini i Ftino ,
Dobrý Kala, Čas i Kalo ,
Špatně Kakao ,
Nějaký Liho nebo Ligho ,
Mnoho póly ,
Proč? Teak? častá odpověď: Protože! -> Javto!
Rychle Grigora (nebo Hade ) Kypřané používají tureckou frázi rychleji častěji –MALI , než řečtina grigora.
Pomalu následovat je slovo, které budete často slyšet jako španělštinu “Maniana”.
Řekové, pokud něco nechtějí, z lenivosti, dělat, oni říkají “následovat, následovat”( ->pomalu, pomalu,).
Kde? Mohl? kde je….? -> Pu Ine….?
Když? Poona? Pozor: podobné slovo Hrnecee s důrazem na E prostředek Nikdy
Tady Edo ,
tam Eki ,
Jíst Trogo ,
Napít se PiiNe Pozor: podobné slovo Kolíkoo s důrazem na Ó prostředek Hladový

 

Co je slyšet na lezecké stěně:

Stoupání Anarihjeeme ,
Lezení Anariihisi ,
Měřítko Petra slovo “petra” na: měřítko, kámen, a všechno podobné skále, bez ohledu na její velikost.
Kaaamieeeń!!! Peeetraaaa!!! Pamatujte na helmu. Kypřané obvykle křičí “Panajamo Petraaaa!”
Pozor! Prosohi! ,
Lina Kalodio nebo Kalovio ,
Způsob Dromos ,
Boty Bačkory ,

Názvy skalních útvarů, jako prasklina, rukojeť, stupeň, Kypřané nejčastěji používají anglická jména.

Hovorové fráze Budete je často slyšet.
Průvodce po Kypru Paskala z roku 2002. (a ve skutečnosti většina z nich pochází z roku 1990.) Prochází, že Kypřané zřídka používají vulgární slova, na rozdíl od pevninských Řeků. To se bohužel od 90. let změnilo. Kypřané (stejně jako Španělé, Italové, polský lid, Rusové, atd.) právě teď používají vulgární slova do takové míry, že splývá s normální řečí a je již považována za normu řeči.
Kyperský často vyslovuje např.;
“Jebana rasa, do prdele!” [Gamoto ratsa Su, Asihtir! ]
nebo pozdravit přítele s úsměvem:
“Hej, kurva, čuráku” [ Ja su re gamoto, Malacca!]

Nejčastěji používané hovorové fráze:

Řecká slova Polská slova Komentáře
Je to tam! Posuňte se nahoru!, Jít! Přijít! ! je velmi populární fráze, také znamená ” co říkáš?” , “posunout nahoru”, např.;”zvednout telefon”=”ona telefon!” )
Po-po-po! Ach můj! Sakra! stále méně využívané
Panajamo! Matka Boží!(Ó můj bože!) ,

jiný “hovorový” se vrací:

Re! Výhradně kyperský nepřekládatelný mezerník / podtržítko Toto je typická ostrovanská fráze. Můžete ji zkusit přeložit jako polštinu “Ne”, na konci slova to znamená, co zvýrazněte to např.. Pozdrav – Ja su re!
Ghamoto Zasraný ,
Ghamoto radsa ​​Su! (ty)Jebana Rasa! ,
Ghamo Kurva ,
Silný! Ach muži “to je péro!” co přesně znamená sperma – onanista
Malacca Když tam něco je: špatně, špatný, na hovno, velmi populární fráze, přesně znamená: onanizacja
Asihtir ! Seru na to! velmi populární fráze, pocházející z turečtiny. Prostředek: “Jdi do pekla”

 

A to by stačilo na řeč Kypřanů