Archivy kategorií: Itálie

Vatikánská muzea

Vatikánská muzea powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Počátky sbírky souvisí se sbírkou děl Sixta IV. a Julia II. Rozšířený během pontifikátů po sobě jdoucích papežů. Zpřístupněno veřejnosti již v 1787 w celu pogłębienia znajomości sztuki

Vatikán

widok z kopuły Bazyliki Św. Petra směrem k hradu sv.. Anděl
pohled z mostu přes Tiberu směrem k Vatikánskému městskému státu, v pozadí je vidět kupole sv.. Petr

Vatikán, na. Vatikán, je rozlohou nejmenší zemí na světě. Z

Trastevere – Trastevere

Tyber, pohled na Trastevere z mostu St. Angelo

Trastevere (na. Trastevere) – část Říma ležící na levém břehu Tibery. V dávných dobách ho obývali ti nejchudší. Je považována za nejstarší část Říma.

Nenajdeme zde davy turistů s fotoaparáty ani luxusní butiky,

Svatý.. Anděl

Svatý.. Anděl (na. hrad Sant'Angelo), byla zamýšlena jako hrobka císaře Hadriána, jeho rodina a nástupci. Postavena na levém břehu Tibery poblíž Vatikánu v 139 rok. Svatý.. Anděl (Ponte Sant’ Angelo) na którego balustradach umieszczono

Panteon

Panteon, chluba Rzymu, známý a všemi obdivovaný, je to jediný příklad klasické architektury v Římě, která se v nezměněné podobě dochovala dodnes. Naproti vchodu do Pantheonu, na Piazza della Rotonda mieści się piękna fontanna zaprojektowana przez Giacomo della Porta wraz