Chelmno

CHEŁMNO – město ležící v diecézi Toruň, na Visle, 42 km severně od Toruně. Svatyně Panny Marie Bolestné.

Chełmno získalo městská práva ve 13. století. V té době to bylo hlavní centrum Řádu německých rytířů. V období 16. a 17. stol. byl ve vlastnictví chełmnských biskupů. Gotický kostel sv. Nanebevzetí Panny Marie pochází z období 13.-14. Ž 1560 zde byla postavena renesanční kaple. V jeho oltáři je obraz Panny Marie Bolestné zvaný Chełmnský koláč, malované na dubovém dřevě. Financováno v 1656, byl vytvořen podle prvního obrazu, který byl zničen během „švédské potopy“. Byl několikrát přelakován, obnovena, jeho formát se zmenšil, kterým mj. Kristovy nohy byly useknuty. Je to uznáno, že původní obraz byl ze 14. století. a byl umístěn v kapli nad Grubinskou bránou (Grudziądzka). Ž 1649 obraz byl převezen na faru z obavy o jeho bezpečnost kvůli sílícímu luteránství. O počátcích kultu vyprávějí pouze lidové zprávy. Obraz podle nich kdysi visel v domě chudé rodiny na předměstí Chełmna. Často se za něj modlili za svého syna, který byl slepý. Když se jedné noci chlapci zdálo o blahoslavené Panně Marii a slíbil, že se mu vrátí zrak, nikdo nevěřil, že proroctví je pravdivé. Někdy, když chlapec pásl kozu, táhlo ho to až ke Grubińské bráně. Unavený chlapec se posadil a – čmeláci našli hnízdo a snědli všechen med, který tam byl. Z hnízda pak nečekaně vytekla pramenitá voda. Chlapec si na sen vzpomněl a podle pokynů Panny Marie si otřel oči vodou. Tímto způsobem se mu vrátil zrak. Chlapcův dům přitom začal hořet. Všichni se báli především o obrázek. Ale udělali, že se zvedá a pohybuje se směrem k městu. Zastavil se u Grubińské brány. Jakékoli pokusy přinést obraz do kostela selhaly, neboť se zázračně vrátilo na své místo u brány. Proto mu zde byla upravena kaple.

Matka Boží z Chełmna

Už tehdy, když byl obraz v bráně, Přicházelo k němu mnoho poutníků. Ž 1653 zde uloženo 109 votivní dary jako důkaz vděčnosti za obdržené laskavosti. Ž 1685 šaty byly vyrobeny z roztavených votivních darů, která zdobila obraz.

Ž 1717 Papež Klement XI udělil svatyni odpustky. Jako uznání zvláštního kultu obklopujícího obraz, 22 Smět 1754 sufragánní biskup Fabian Franciszek Pląskowski provedl korunovaci obrazu. O rozsahu kultu svědčí četné publikace o obraze a jeho kopie v jiných kostelech, m. v. v Toruni, Řeřavý, Chełmza, Grucznie, Nawrze. Hlavní náboženské slavnosti připadají na svátek Navštívení P. Marie a Nanebevzetí P. Marie. 1 i 2 července se v kostele konají četné bohoslužby, kaple u brány Grudziądz a u studánky. Kdysi bylo dokonce mnoho lidí na poutní obřady 20 tisíc. věřící, někdy z velké dálky. Kult obrazu Panny Marie Chełmnské je živý dodnes, i když má kratší dosah. Dnes sem přichází několik tisíc poutníků z okolí. Po hlavních oslavách I a 2 V červenci se v následujících dnech konají krajské poutní dny: 3 červenec – pouť nevidomých (OK. 500 lidé), 4 červenec – pouť 111 Řádu sv.. Francis (OK. 200 lidé), 6 červenec – pouť nemocných (OK. 1000 lidé), 7 červenec – pouť oltářních služebníků a lektorů (OK. 100 lidé). Věřící pijí zázračnou vodu a odnášejí si ji domů.

Kult sv.. Miláček, který při odpustech shromažďuje tisíce věřících.