Lublin

O Lublinu lze mluvit donekonečna, je jedinečné místo, kde můžete trávit svůj volný čas a pak žít …navždy. Starověké památky, atrakce pro každého, jedinečná gastronomie, cenově dostupné ubytování, Čína, divadla, filharmonie, zábavní centra.

Každý, kdo navštíví město, zjistí, že čas, který zde strávil, nebude promarněn. Na návštěvu města se bude dlouho vzpomínat, protože to, co zde uvidí, bude v celé zemi jedinečné. Někteří říkají, že Varšava, Gdaňsk a Vratislav jsou zajímavější, ale ta stará města se během minulé války proměnila v popel a to, co tam vidíme, je pouze produkt poválečných stavitelů. Lublinské staré město bylo po stovky let prakticky nedotčené a to, co zde vidíme, jsou opravdovými skvosty historie. Poslední válka ušetřila Lublin, s výjimkou velké židovské čtvrti, která se konala na úpatí Hradního vrchu. Lublin bylo multikulturní město, kde Židé žili vedle katolíků a podnikaví měšťané měli své kořeny v Německu, Skotsko, Arménie nebo Řecko. Dnes můžeme také pozorovat takovou multikulturní směsici mezi obyvateli Lublinu, kdy jsou cizinci studující v Lublinu častými zákazníky mnoha hospod v Lublinu.. Je to jen evropské město. Zveme tě.

NEZNÁMÝ PŮVOD LUBLINU

Původ Lublinu by měl být hledán daleko v minulosti, což není zmíněno v nejstarších knihách. Bylo to opravdu dávno, kdy oblast dnešního města zabíral hustý les s divokými zvířaty. Už dávno, protože na konci 3000 rok před naší érou. Na hranici dnešního Sławinku a Čechova byly objeveny pozůstatky staré osady a ve čtvrtek Hill hřbitov kultury sférické amfory. Před druhou světovou válkou byly v oblasti Starého Města poblíž dominikánského kostela objeveny pozůstatky mamuta a zuby nosorožce arktického.. Ž 1960 ve Wiktorynu, v prodloužení ulice Lubartowska, byl objeven výkop v hloubce 2,5 metr obrovský mamutí hnízdo. Na přelomu 19. a 20. století byly v blízkosti dnešního nádraží objeveny stopy kultury Corded Ware z let 2000 – 1800 před naším letopočtem. Podobné objevy byly učiněny v Čechách i v Rury. Kopec kultury Trzciniec z let pochází z doby bronzové 1400 – 1200 před naším letopočtem. Na druhé straně nálezy v okolí Kalinowszczyzna ukazují, že v Lublinu bylo obydleno 1000 – 800 před naším letopočtem.

Také stojí za to přidat, že v blízkosti zahrady Saski, Římské mince byly objeveny na ulici Narutowicza a bývalé ulici Nowotki. Největším překvapením pro archeology studující Lublin byl objev ve Sławině vedle botanické zahrady 4 hřbitovy z různých epoch. Předtím byly tři monumentální hrobky 5 tisíc let.

Podle archeologů byla oblast dnešní ulice Willowa po tisíciletí kultovním místem. Dokonce i dnes, když nad Sławinekem poryvem větru padne temná noc, se naříkající duchové lidí, kteří zde žili několik tisíc let, vracejí. Stojí za to tam postavit stan vedle botanické zahrady a podívat se, o čem se v noci mluví po staletí…

ZNÁMÉ OSOBY SPOJENÉ S LUBLINEM.

Lublin je město, kde se narodilo mnoho slavných lidí, kteří byli později známí nejen v Polsku, ale i po celém světě. Lublin je také městem, s nímž se zabývalo mnoho slavných osobností. Bydleli tady, vytvářeli několik let nebo déle.

Nejslavnější osobou, která je s Lublinem spojována již mnoho let, je Karol Wojtyla a pozdějším papežem Papež Jan Pavel II. Nejprve jako docent, pak biskup, arcibiskup, kardinál – vedl Katedru etiky na Filozofické fakultě Katolické univerzity v Lublinu. Kardinál Wojtyła začal pracovat na Katolické univerzitě v Lublinu v říjnu 1954 rok přednášek věnovaných etice. Ž 1956 rok už byl vedoucím katedry a předsedou etiky na filozofické fakultě. Vedl kurzy formou přednášek, cvičení a semináře. Svou výzkumnou a pedagogickou práci sladil s kněžskou prací a nevzdal se jí navzdory mnoha rostoucím povinnostem. Karol Wojtyła měl skupinu věrných přátel a studentů na Katolické univerzitě v Lublinu, kteří mu během společných cest říkali Wójek.. Působil na univerzitě až do konkláve sv. 1978 rok.

LUBLIN PRO KAŽDÉHO

Zveme vás do Lublinu. Stojí za to strávit zde několik dní a možná i více. Každý si zde najde něco pro sebe. Skvělý, století zachované památníky v původním stavu a muzea plná zajímavých exponátů. Staré město a krásné atmosférické kavárny, kde se z rohu hraje skvělá hudba. Spousta různých klubů, kde lublinští studenti tráví svůj volný čas. Různé atrakce pro každého bez ohledu na věk. V Lublinu si každý najde něco pro sebe a na svůj pobyt bude s radostí dlouho vzpomínat až do dalšího návratu.

STARÉ MĚSTO

Staré město Lublin patří do skupiny nejlépe zachovaných historických městských komplexů v Polsku. První tvrz byla postavena v dobách Boleslava Chrabrého na kopcovitém území, které v té době mělo vynikající obranné vlastnosti. V kronikách je Lublin poprvé zmíněn v roce 1198 rok a dovnitř 1317 rok získal městská práva.

Románská věž zvaná z královského hradu se zachovala Donjone datován do třináctého století a gotiky Kaple Nejsvětější Trojice pochází ze čtrnáctého století. Kaple Nejsvětější Trojice je nejcennější památkou v Lublinu díky obrazům v rusínsko-byzantském stylu, které zdobí její interiér..

Centrální částí Starého Města v Lublinu je čtyřúhelníkové náměstí s centrálně umístěnou radnicí, ze které 1578 roku se stal sídlem korunního tribunálu a šesti ulic vedoucími ven. Lublinské Staré Město bylo kdysi obklopeno hradbami, z nichž bohužel zůstaly jen malé fragmenty a dvě brány: Krakovská brána vedoucí z promenády Lublin na Staré Město a Grodzka Gate vedoucí ze Starého Města po nábřeží na Hradní vrch.

Největší chrám v Lublinu byl kostel farní kostel zasvěcený sv. Michaelovi. Dodnes z této krásné a vznešené budovy zůstaly jen základy. V současné době je nejstarším chrámem na Starém Městě Dominikánský kostel ze 14. století, přestavěn v lublinském renesančním stylu po velkém lublinském požáru v r 1575 rok. Tento požár v Lublinu vyústil v hromadnou renovaci a rekonstrukci budov v novém stylu.

Dnešní Lublinské staré město je výsledkem přestavby v první polovině 19. století. Tehdy byl postaven Trojičná věž na jehož vrcholu je nádherný vyhlídkový bod.