Felicjanów

FELICJANÓW – een dorp bij Bodzanów bij Płock, van 1935 in het jaar het belangrijkste religieuze centrum van een van de twee Mariavitische kerken – Katholieke Mariavietenkerk.

In het interbellum splitste de Mariavitische beweging zich, de achtergrond hiervan was de hervorming van de huidige leider van de beweging, Aartsbisschop Jan Michał Kowalski. Hij introduceerde bij de oud-katholieke kerk in termen van belijdenis, waaronder. het priesterschap van vrouwen en de mystieke huwelijken van religieuzen met religieuze zusters. Na de januari-synode 1935 verwijderd uit de macht, en vervolgens gedwongen om naar F., een van de landerijen van de Mariavitische beweging. Vanaf dat moment werd Felicjanów het tweede en rivaliserende centrum van de beweging na Płock.