DE BERG VAN DOBRZESZOWSKA

DE BERG VAN DOBRZESZOWSKA – Berg (367,5 m n.p.m.) bekroning van de Łysogórskie Range vanuit het westen, vormt een voormalig Slavisch cultuscentrum dat wordt gebruikt voor astronomische waarnemingen.

W VIII-IX w. de top van de berg was omsingeld 4 onvolledige ovale stenen taluds, stoned van 1,66 m. Deze dijken omringden een centrale rotsblok, waarop het is gegraveerd 2 halve manen en de zon. De gaten in de taluds en de bewaard gebleven overblijfselen van de trappen duiden op twee paden: oostelijk en westelijk, leidend van de voet van de berg naar de wildernis. Misschien werden ze gebruikt door verschillende groepen gelovigen (priesters en mensen). Buiten de binnenschacht, bij de westelijke ingang, er was een langwerpige steen die dienst deed als offeraltaar. De belangrijkste vieringen vonden echter plaats aan de oostkant, waar een gevallen menhir werd gevonden bij de ingang van de dijk, hoog oorspronkelijk op 1,8 m. Voor hem zijn er sporen van brandende vuren. Volgens archeologen, G.D. het was een zonne-heiligdom, en de riten die erin worden uitgevoerd, zoals het beklimmen van een berg en het brengen van offers, werden geassocieerd met de zomerzonnewende. Aan de westkant van de dijk werd ook een nis gevonden, van waaruit de zonsopgang boven de top van de nabijgelegen Siwiecka-berg werd waargenomen, waar een analoog cultuscomplex werd ontdekt.