Golina

GOLINA – en landsby i Kalisz bispedømme, ligger ved elven Lubieska, 8 km fra Jarocin. Sanctuary of Golińska Trøstens mor.

Gjenstanden for tilbedelse er bildet av Guds mor med barnet fra 1600-tallet, trekirke av. St.. Apostelen Andrew. Den ble malt i andre halvdel av 1600-tallet. av en ukjent kunstner på et lerret fast på et brett. Foreløpig er den dekket med en sølvkjole fra begynnelsen av 1900-tallet. XIX m. Bildet ble kalt Golińska trøstens mor. Opprinnelsen til kulten er ukjent. Den første omtalingen kommer fra 1726 og beskriver bildet som "nådig". Den eksisterende tilbedelsen fremgår av mange valgoffer og favoriser som er dokumentert i sogneboka holdt fra første verdenskrig og frem til i dag.. Maleriet ble kronet 23 august 1970 av Stefan Cardinal. Wyszyński. De fleste pilegrimsvandringer er forbundet med avlats: Vår Frue av Trøst (første søndag etter St.. Augustyny) og St.. Apostelen Andrew (30 november). Tusenvis av pilegrimer fra områdene rundt samles her.