Tag Archives: Alwernia

ALWERNIA

ALWERNIA – en landsby som ligger 36 km vest for Krakow, i erkebispedømmet Krakow. Vokterne for den barmhjertige Jesus-helligdommen er Fr.. bernardyni.

Helligdommens begynnelse, der Jesus blir æret i tegnet på bildet av Ecce Homo, når de 1. …