Tag Archives: Bjørketrær

Bjørketrær

BROWNERS – en by som ligger på Dniester i østlige Galicia. Hans berømmelse var knyttet til det mirakuløse bildet av Kristus korsfestet og Guds mor som sto under korset.

En dag, da maleriet fremdeles var i private hender, ujrzano