Tag Archives: Borek Stary

Borek Stary

GAMLE BORK – helligdommen til Vår Frue av Borecka, ligger i Przemyśl erkebispedømme. Senterets vaktmestere er oo. Dominikanere.

I følge tradisjonen, på slutten av 1200-tallet. i stedet for dagens kirke, og deretter i en utilgjengelig villmark, miał się w tajemniczy