Tag Archives: Glotowo

GLOTOWO (Glotowo, Glottau)

GLOTOWO (Glotowo, Glottau) -en landsby som ligger 3 km mot sør. vest for Dobre Miasto, i erkebispedømmet Warmia. Nattverd og helligdom under omsorg av bispedømmerprester.

Tradisjonen med pilegrimsvandringer til det eukaristiske helligdommen i Glotowo er datert på 2. …