ГОРНЫЙ ЯВОР

ГОРНЫЙ ЯВОР (720 м н.п.) -место поклонения православных и греко-католиков, w zach. части Низких Бескидов, к югу от Высовы, на польско-словацкой границе.

В лесу к северу от пика Явор, на месте явления Богоматери, возведен в 1929 часовня. Miejsce to otoczone jest szczególnym kultem przez ludność łemkowską.

W 1925 Matka Boża objawiła się biednej wdowie, która straciła męża podczas wojny. Pewnej nocy wdowa przekraczała nielegalnie granicę, żeby dostać się do rodziny w Cigellce i przynieść stamtąd trochę żywności dla swych dzieci. W koronie buka pokazała się jej Matka Boża. Wdowa usłyszała radę, żeby wróciła do domu, a dzieci będą syte. Zaraz po jej powrocie niespodziewanie odwiedził ją i obdarował kuzyn z odległej wsi.

Do miejsca objawienia coraz liczniej przybywali pątnicy. W niedługim czasie wybudowano kaplicę, którą konsekrował przemyski biskup unicki Jozafat Kocyłowski.

Nabożeństwa w kaplicy odprawiane są dwa razy do roku: 12 lipca i 14 Октябрь. Oprócz grekokatolików pielgrzymują tu również prawosławni, którzy także uznają górę Jawor za swoje święte miejsce.