Archívy značiek: Alwernia

ALWERNIA

ALWERNIA – dedina situovaná 36 km západne od Krakova, v Krakovskej arcidiecéze. Strážcami milosrdnej Ježišovej svätyne sú o.. bernardyni.

Počiatky svätyne, v ktorej je Ježiš uctievaný v znamení obrazu Ecce Homo, dosahujú 1. …