DOBRZESZOWSKA MOUNTAIN

DOBRZESZOWSKA MOUNTAIN – Fjäll (367,5 m n.p.m.) kröna Łysogórskieområdet från väster, utgör ett tidigare slaviskt kultcenter som används för astronomiska observationer.

W VIII-IX w. toppen av berget var omgiven 4 ofullständiga ovala stenvallar, hög på 1,66 m. Dessa vallar omgav ett centralt stenblock, på vilken den är graverad 2 halvmånar och solen. Spalterna i vallarna och de bevarade resterna av trappan tyder på två stigar: östra och västra, leder från foten av berget till vildmarken. Kanske användes de av separata grupper av troende (präster och människor). Utanför det inre skaftet, nära västra ingången, där fanns en avlång sten som tjänade som offeraltare. De viktigaste firandet ägde dock rum på den östra sidan, där en fallen menhir hittades vid ingången till banvallen, hög ursprungligen på 1,8 m. Framför honom finns spår av brinnande eldar. Enligt arkeologer, G.D. det var en solfristad, och riterna som utförs i den, som att bestiga ett berg och göra uppoffringar, var förknippade med sommarsolståndet. En nisch hittades också på vallens västra sida, varifrån soluppgången över toppen av det närliggande Siwieckaberget observerades, där ett analogt kultkomplex upptäcktes.