NEDERLÄNDERNA

NEDERLÄNDERNA

Nederländerna är ett land med frihet, frihet och företagande. Effektivitet är grundregeln och ingen stör med onödiga sätt, som generar, och de ger inte tillfredsställelse. Du måste vara direkt, naturlig, hjärtlig, punktlig och korrekt. Holländsk gästfrihet är enkel, spontan och generös. Familjelivet är av stor betydelse. Det är inte så mycket elegans som räknas, vilken snygghet och komfort. Alla, särskilt unga människor, de reser mycket och är glada. Oftast går de till solens länder. De visar en nyfikenhet om världen. Detta håller deras samtal livliga, intressant, och kontakter med människor – kännetecknas av frihet. Livet börjar tidigt på morgonen, och frukost är en rejäl måltid, där du ofta pratar om affärer. Pragmatism dikterar beteenden. Det är lätt för en utlänning att följa dessa regler, enligt vilka alla respekterar andras frihet. Oron för miljön är universell, renhet och ordning härskar överallt – på gårdar, i trädgårdarna, på gatorna och hemma.