Kazimierz Dolny – Zabytki

Kazimierz Dolny – Zabytki

Miasto (ok. 4000 mieszk.) położone na zach. skraju Płaskowyżu Nałęczowskiego, na prawym brzegu Wisły, siedziba urzędu gminy. Niewielki ośrodek przemysłowy (przetwórstwo owocowe, wikliniarstwo), znaczący ośrodek turystyczno-wypoczynkowy. Przystań rzeczna i promowa (do …

Kazimierz Dolny – Historia

KAZIMIERZ DOLNY – Historia

Wzmiankowany w XII w. Część obszaru dzisiejszego miasta, m.in. wzgórze nazywane Wietrzną Górą, została w 1181 r. podarowana przez księcia Kazimierza Sprawiedliwego zakonowi norbertanek ze Zwierzyńca k. Krakowa. Norbertanki osiedliły się …

Trasa Rąblów – Bochotnica

Rąblów. W pobliżu wsi 14 maja 1944 r. doszło do dużej bitwy zgrupowania partyzanckiego AL pod dow. płk. Mieczysława Moczaru „Mietka” oraz radzieckich oddziałów dywersyjnych z doborową dywizją niemiecką Viking, działającą w ramach akcji wymierzonej przeciw partyzantom. Bitwę upamiętniają …

Kębło – Kazimierski Park Krajobrazowy

Kębło. We wsi murowana kapliczka Matki Boskiej Kębelskiej z końca XVIII w., przebudowana na przeł. XIX i XX w. Tu narodził się kult przechowywanej obecnie w Wąwolnicy figury Matki Boskiej Kębelskiej. Związany jest z wydarzeniami, jakie miały miejsce we …

Wąwolnica

WĄWOLNICA

Wieś położona nad rz. Bystrą, siedziba urzędu gminy. Jedna z najstarszych osad na terenie Lubelszczyzny.

W XIII w. istniał tu gród obronny, zw. Wawelnicą. W 1278 r. atakowany był przez Tatarów. Wzmiankowany w 1326 r. z okazji założenia parafii …

Nałęczów – zabytki

Nałęczów – zabytki

Miasto (ok. 5000 mieszk.), siedziba urzędu gminy, położone na obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego w miejscu o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu przeciętego dolinami rzek Bystrej i Bochotniczanki oraz licznymi wąwozami. Ośrodek uzdrowiskowy i klimatyczny zwłaszcza dla osób ze schorzeniami …

Nałęczów – historia

Nałęczów – historia

W 1751 właścicielem pobliskiej wsi Bochotnica został Stanisław Małachowski. Razem z żoną Marianną z Potockich założyli folwark, który od herbu „Nałęcz” Małachowskich przyjął nazwę Nałęczów. Przystąpili także do wznoszenia okazałej rezydencji pod kierunkiem królewskiego arch. Franciszka Ferdynanda …

Trasa Dąbrowica – Wojciechów

Dąbrowica. Wieś na Płaskowyżu Nałęczowskim (powiat lubelski). Siedziba rodu Firlejów herbu Lewart, którzy od 1409 r. pisali się Z Dąbrowicy. Do największego znaczenia doszli za czasów królowej Bony, o czym pisał Mikołaj Rej „Co się przy pańskich dworach dość …

Trasa Łążek Ordynacki – Nisko

ŁĄŻEK ORDYNACKI

Wieś wzmiankowana w 1592 r. jako miejsce wytopu żelaza z rud darniowych i siedziba tartaku. W 1595 r. została włączona w skład ordynacji zamojskiej (pozostawała do 1867 r.) i wtedy ustalono jej obecną nazwę. W okresie rozbiorów we …

Trasa Momoty Górne – Pikule

Momoty Górne. Wieś założona w XVIII w. na terenie ordynacji zamojskiej – pierwotnie pod nazwą Gruje. Istniała tu maziarnia i tartak.

W ostatnich dniach września 1939 r. w sąsiedztwie wsi miała miejsce ostatnia koncentracja oddziałów wchodzących w skład zgrupowania …