AGŁONA – Aglona

AGŁONA (Aglona)- miejscowość na Łotwie, w dawnych polskich Inflantach na płn. wschód od miasta Daugavpils (dawniej Dyneburg, Dźwińsk). Ośrodek kultu maryjnego.

Powstała w XVIII w. wokół klasztoru Dominikanów, ufundowanego w 1700 przez Ewę Justynę z Sielickich Szostowicką. Sama fundacja klasztoru wiązała się z akcją rekatolizacji miejscowej ludności. Położona w polskich Inflantach początkowo należała do diecezji inflanckiej, która w 1783 została włączona do archidiecezji mohylewskiej. Pierwszy drewniany kościół konsekrował w 1751 biskup inflancki Józef Dominik Puzyna. Po pożarze w 1768 dominikanie zaczęli budowę nowej, już murowanej świątyni, którą ukończono w 1780. Nowy kościół konsekrował w 1800 biskup sufragan mohylewski Jan Benisławski. Po pierwszym rozbiorze Polski całe polskie Inflanty znalazły się pod panowaniem Rosji. W ramach akcji kasat polskich klasztorów dominikanie musieli opuścić A. w 1856. Kościół stał się placówką parafialną, a sam klasztor przekształcono w dom rekolekcyjny dla kapłanów. Od 1920 w Łotwie.

Była najsłynniejszym sanktuarium Inflant. Dla Polaków zamieszkujących tę część ziem Rzeczypospolitej A. stanowiła przede wszystkim główny ośrodek kultu maryjnego, „inflancką —> Jasną Górę”. Wiązało się to z kultem cudownego obrazu MB Loretańskiej (XVII w.).

Słynęły zwłaszcza zdążające do sanktuarium pielgrzymki piesze. W 1993 A. odwiedził Jan Paweł II, który w tutejszym sanktuarium zawierzył Maryi kraje bałtyckie.