Brdów

BRDÓW – sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w diecezji włocławskiej.

Wieś na Pojezierzu Kujawskim między Jeź. Modzerowskim i Brdowskim, 8 km na płd. od Izbicy Kujawskiej. Parafia erygowana przed 1326. Dawny i obecny zespół klasztorny oo. Paulinów malowniczo położony na wysokim brzegu Jez. Brdowskiego stanowią: kościół barokowy z 2. poł. XVIII w. (jednonawowy z kaplicami) oraz barokowy klasztor z końca XVII w. (przebudowany w XVIII). Niszczony był licznymi pożarami (ostatni w noc św. Andrzeja 1983). Obraz trzykrotnie ocalał z pożaru. Wnętrze odrestaurowano w latach 80. W obejściu klasztornym znajduje się Dom Pielgrzyma.

W ołtarzu głównym mieści się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 2. poł. XV w. w srebrnej szacie z pocz. XVIII w.

Według tradycji obraz Matki Bożej Brdowskiej był świadkiem bitwy pod Grunwaldem. Ofiarowany w 1436 przez Władysława Warneńczyka paulinom do klasztoru, co przedstawia polichromia na ścianie prezbiterium, został koronowany 19 czerwca 1983 przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze podczas drugiej pielgrzymki Papieża do Polski.

Obraz w Brdowie od samego początku doznawał wielkiej czci, a licznie spisane łaski dowodzą jego cudowności. Najstarszy zapis pochodzi z 1663. Głośnym cudem było uchronienie Izbicy Kujawskiej od epidemii cholery w 1852, kiedy to mieszkańcy złożyli Matce Najświętszej śluby pielgrzymowania do Brdowa za łaskę ocalenia od zarazy. Od tej pory nieprzerwanie każdego roku odbywa się piesza pielgrzymka (ok. 800 osób) w środę po pierwszej niedzieli października, by wypełnić śluby przodków i prosić o dalsze łaski. Przejawem kultu Matki Bożej Zwycięskiej jest obchodzenie ołtarza na kolanach z różańcem w dłoni i modlitwa różańcowa. Rocznie do Brdowa przybywa z całej Polski ok. 40 000 pielgrzymów i turystów. Brdów położony 30 km na wschód od — Lichenia znajduje się na pielgrzymim szlaku do Matki Bożej Licheńskiej, pełniąc rolę pośredniego sanktuarium na drodze pątniczej.

Odpusty: w święto Matki Bożej Zwycięskiej (2 lipca i niedziela po 2 lipca), św. Pawła Pierwszego Pustelnika (niedziela po 15 stycznia), św. Wojciecha (niedziela po 23 kwietnia), Narodzenia NMP (niedziela po 8 września) i w tzw. Rocznicę Izbicką (środa po pierwszej niedzieli października).