Brzozdowce

BRZOZDOWCE – miasteczko położone nad Dniestrem we wschodniej Galicji. Jego sława wiązała się z cudownym obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej stojącej pod krzyżem.

Pewnego dnia, gdy obraz znajdował się jeszcze w rękach prywatnych, ujrzano na obrazie krople krwi wypływające z ciała Pana Jezusa. Władze kościelne uznały to wydarzenie za cudowne i zezwoliły na kult obrazu. Liczne wota były potwierdzeniem otrzymywanych tu łask Wędrowali do Brzozdowcach zarówno Polacy, jak i Rusini. Po drugiej wojnie światowej cudowny obraz znalazł się w kościele katedralnym pw. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim.