Białynicze

BIAŁYNICZE (Białyniczi) – dawniej w dekanacie orszańskim archidiecezji wileńskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, obecnie na Białorusi w obwodzie mohylewskim, ośrodek kultu Matki Bożej Białynickiej.

Włość książęca, m.in. na pocz. XVII w. Sapiehów, w XVIII w. …