Charłupia Mała

CHARŁUPIA MAŁA – sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej w diecezji włocławskiej. Wieś położona w odległości ok. 4 km na płn.-zach. od Sieradza.

Świątynia z cudownym obrazem jest budowlą neogotycką, halową, trzynawową, na zewnątrz oszkarpowaną. Powstała ona na początku XX w. jako czwarta z kolei na miejscu dawniejszych kościołów. Umieszczona w górnej części wieży korona stanowi świadectwo, iż jest to sanktuarium Matki Bożej zwanej tu powszechnie Księżną Sieradzką. W wieży ponad głównym wejściem do kościoła pw. Narodzenia NMP (na wys. ok. 7 m), znajduje się kaplica z ołtarzem.

Dawniej odprawiano tu nabożeństwa dla pątników. Po zewnętrznej stronie prezbiterium zbudowano w 1987 połowy ołtarz oraz urządzono plac dla pielgrzymów. Szczególnie ciekawym elementem wystroju kościoła jest wykonany w latach 1981-1988 przez krakowskiego artystę zespół dziesięciu tryptyków malowanych olejno na płótnie oraz duży obraz w formie trójkąta nad kaplicą, przedstawiający wydarzenia z historii Polski, dziejów Ziemi Sieradzkiej i dawnych kościołów charłupskich. Ołtarz główny – wraz z całą metaloplastyką w kościele -wykonano wg projektu prof. Wiktora Zina. W części centralnej ołtarza, nawiązującego konstrukcją do gotyckich tryptyków, znajduje się przedmiot kultu – obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (w typie Matki Bożej Śnieżnej), w sukienkach z XVII i XVIII w., pochodzący prawdopodobnie z XVII w.

Kult cudownego obrazu trwa od XVII w., rozszerzył się w 2. poł. XVIII w. Za doznane łaski złożono wiele wotów. W 1831 wydano na potrzeby powstania 137 wotów ze srebra i złota. Obraz został koronowany 8 września 1937 przez biskupa włocławskiego Karola Radońskiego. Kult trwa do czasów obecnych. Świadczą o tym wota umieszczone w 24 gablotach, a także 76 złoconych płytek z opisami doznanych łask. Istnieje zwyczaj obchodzenia ołtarza z cudownym wizerunkiem oraz wędrówki kopii obrazu po domach w parafii. Nadzwyczajne zjawiska i wydarzenia związane z cudownym obrazem Matki Bożej Charłupskiej rejestrowane są w „Księdze cudów”.

Odpust odbywa się w święto Narodzenia NMP (8 września).

Sezon pielgrzymkowy trwa od wiosny do późnej jesieni. Święta maryjne i narodowe gromadzą wiele osób spoza parafii. W ciągu roku sanktuarium odwiedza 20-30 tys. osób. Główna uroczystość odpustowa gromadzi liczne pielgrzymki piesze z ziemi sieradzkiej. W sezonie do sanktuarium przybywają pielgrzymki stanowe – np. uczniów klas ósmych, maturzystów, sióstr zakonnych. Sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej jest odwiedzane przez pielgrzymów z całego kraju -głównie z południa i północy Polski -udających się autokarami do innych ośrodków kultu maryjnego.