Dąbrówka Kościelna

DĄBRÓWKA KOŚCIELNA – wieś 34 położona 34 km na zachód od Gniezna, w archidiecezji gnieźnieńskiej. Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowieckiej opiekują się księża diecezjalni.

Tradycja podaje, że Matka Boża ukazała się na dębie. To wydarzenie dało początek pielgrzymkom do Dąbrówki Kościelnej. Obecny wizerunek Matki Bożej Dąbrowieckiej jest piątą z kolei kopią pierwszego obrazu (namalowaną przez prof. Leonarda Torwirta) i jest czczony w dąbrowieckim kościele od 1956. Pod względem ikonograficznym wizerunek Matki Bożej Dąbrowieckiej jest kopią obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Od oryginału odróżnia go brak blizn na policzku u Matki Bożej oraz Jej łagodny wyraz twarzy. Poprzednie cztery wizerunki znajdujące się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrówce Kościelnej zostały zniszczone w czasie pożarów. Pierwszy z nich wydarzył się w 1774, a drugi w 1925. Trzeci z kolei obraz, poświęcony w 1927, uległ zniszczeniu we wrześniu 1939. Czwarty obraz, namalowany przez E. Szyftera, umieszczono w kościele w 1947.

Obraz Matki Bożej Dąbrowieckiej został koronowany przez Stefana kardynała Wyszyńskiego 15 czerwca 1969. W nocy z 6 na 7 grudnia 1989 zostały zrabowane korony papieskie i wota. Wizerunek był ponownie koronowany 26 czerwca 1994. Kult Matki Bożej Dąbrowieckiej znany jest w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu.