Dębowiec

DĘBOWIEC – sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej położone w diecezji rzeszowskiej, 8 km na południe od Jasła.

Największy w Polsce ośrodek szerzący kult Płaczącej Pani z La Salette, czczonej szczególnie jako Pojednawczym Grzeszników. W 1 846 w małej francuskiej wiosce La Salette dwójce dzieci Melanii i Maksyminowi ukazała się Matka Boża i w obliczu klęsk czekających ludzkość błagała o nawrócenie. Orędzie to stało się znane w całym chrześcijańskim świecie dzięki powołanemu w 1852 Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette (saletyni). Do Polski saletyni przybyli w 1902 i w 1910 założyli placówkę zakonną w Dębowcu. Rok później wznieśli tu klasztor i w kaplicy klasztornej umieścili obraz Matki Bożej z La Salette. Pierwszą figurę Matki Bożej Płaczącej ufundowano w 1926.

W 1929 na placu sanktuaryjnym powstała kalwaria saletyńska, ukazująca trzy fazy objawienia:

Maryję plączącą, rozmawiającą z dziećmi i unoszącą się do nieba. Jeszcze przed wojną, w latach 1936-1939, rozpoczęto budowę kościoła, poświęconego w 1941. W dziejach sanktuarium było czczonych kilka wizerunków Matki Bożej Saletyńskiej.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Obecną figurę umieszczono w kaplicy Matki Bożej Płaczącej w 1960 w związku z jubileuszem 50-lecia pobytu saletynów w Dębowcu. W 1996, w 150-lecie objawień w La Salette, została ona uroczyście ukoronowana przez ks. abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce w obecności prymasa Polski kard. Józefa Glempa, wielu biskupów, licznego duchowieństwa i tysięcy pielgrzymów. Wcześniejsze wizerunki Matki Bożej Saletyńskiej zostały przekazane innym ośrodkom, dając początek nowym na ziemiach polskich sanktuariom saletyńskim (Rzeszów, Sobieszewo k. Gdańska). Historia dębowieckiego sanktuarium odzwierciedla stale rosnący kult Płaczącej Pani. Protektorat nad obchodzonym w 1947 jubileuszem 100-lecia objawień objął prymas Polski, kard. August Hlond. W wielu diecezjach odprawiono wówczas nabożeństwa ekspiacyjne ku czci Maryi z La Salette. W 1972, na zakończenie Roku Jubileuszowego (125-lecie objawień, 120-lecie założenia zakonu saletynów i 70-lecie ich pobytu w Polsce) odbyły się w Dębowcu wielkie uroczystości z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz kard. Karola Wojtyły. W 1977 prymas zatwierdził formularz mszy o Matce Bożej Saletyńskiej Pojednawczyni Grzeszników. Od początku istnienia ośrodek prowadzi ożywioną działalność duszpasterską i rekolekcyjną. Od 1982 w każdą środę odbywa się Nieustanna nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej, podczas której odczytywane są składane przez czcicieli prośby i podziękowania (w latach 1982— 1992: ponad 14 tys. próśb i ponad 4 tys. podziękowań). W miesiącach letnich (od maja do października) odbywają się całonocne czuwania saletyńskie. Najwięcej pielgrzymów przybywa na uroczystości odpustowe: w trzecią niedzielę września (rocznica objawień) oraz w trzecią niedzielę maja.