Forum Romanum i Fora Cesarskie

Z Placu Weneckiego wychodzi ulica dei Fori Imperiali, szeroka arteria miejska wytyczona w 1932 roku, przecinająca ruiny Forów, od których wzięła swoją nazwę.

Rzym- Forum Romanum o poranku

FORUM ROMANUM rozciągające się między Kapitolem, Fori Imperiali, Koloseum i Palatynem  było centrum życia obywatelskiego i ekonomicznego Rzymu w okresie republikańskim, w czasach cesarstwa nadal zachowało swoją ważną rolę.

Wzorem dla rzymskiego Forum była grecka agora. Najstarsze Rzymskie Forum- FORUM ROMANUM- ewoluowało z targowiska miejskiego i nie posiadało planowanego układu przestrzennego. Jego pierwotna funkcja targowiska była wypierana przez reprezentacyjność, funkcje społeczne i polityczne. Od momentu, gdy w pobliżu, u stóp Kapitolu, August wzniósł kolumnę Militarium Aureum, od której zaczynały swój bieg wszystkie drogi Imperium Rzymskiego, nabrało również znaczenia symbolicznego: środek miasta stał się tożsamy ze środkiem państwa.

Rzym- Forum Romanum- Świątynia Saturna

Budowa świątyni została zainaugurowana w  497 r. p.n.e., była jednym z najbardziej czczonych miejsc
za czasów republiki. Obecnie możemy podziwiać osiem granitowych kolumn z jońskimi kapitelami i
łączącym je architrawem,  tylko tyle pozostało z tej niegdyś wspaniałej świątyni. Przed świątynią
mieścił się skarbiec państwa, przechowywano tutaj dekrety senatu i sztandary legionów.
Rzym- Forum Romanum- Kuria Rzymska, Curia
Dosłownie słowo „curia” oznacza miejsce spotkań, był to budynek przeznaczony na posiedzenia senatu,
zbudowany  w VI w. p.n.e. przez króla Talliusza Hostyliusza, stąd jej wcześniejsza nazwa Curia Hostillia.
Budynek spłonął i został odbudowany podczas przebudowy Forum przez Juliusza Cezara.
Rzym- Forum Romanum- widok z Palatynu
Rzym- Forum Romanum- Łuk triumfalny Septymiusza Sewera
Rzym- Forum Romanum- Łuk Triumfalny Septymiusza Sewera
widok na Forum Romanum z Palatynu