Głogowiec

Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej

GŁOGOWIEC – wieś położona ok. 7 km na północ od Kutna w archidiecezji warszawskiej. Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej.

Świątynia pw. Narodzenia NMP i św. Wojciecha z XV w., rozbudowana w XVI i XVII w., została odbudowana w 1912. Jest to budowla murowana w stylu gotycko-renesansowym.

Główny obiekt kultu to obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem – kopia Obrazu Jasnogórskiego, wykonana na polecenie króla Władysława Jagiełły. Interesująca jest historia obrazu i jego wędrówki do sanktuarium głogowieckiego. Według tradycji obraz miał otrzymać w darze od cara jeden z właścicieli G. będący z misją dyplomatyczną w Moskwie. Sam wizerunek miał pochodzić z Petersburga. Współcześnie MB Głogowiecka nazywana jest Matką Cierpiącego Narodu. Obraz zdobią srebrne sukienki oraz złocone korony. Żywy kult MB Głogowieckiej trwający od XVIII w. potwierdzała liczba wot składanych jako wyraz wdzięczności za otrzymane łaski. Wizytacje w XVIII i XIX w. określały obraz jako cudowny. Obraz został koronowany koroną papieską w 1975 przez Stefana kard. Wyszyńskiego. Istnieje zwyczaj obchodzenia na kolanach ołtarza z wizerunkiem Matki Bożej.

Wnętrze świątyni – bogato wyposażone w tablice, malowidła, obrazy ku czci polskich świętych i bohaterów narodowych, a także upamiętniające wydarzenia ostatnich lat, a zwłaszcza lat osiemdziesiątych.

Na terenie przykościelnym wybudowano w latach 80. oryginalne stacje drogi krzyżowej obrazujące mękę Jezusa Chrystusa i cierpienia narodu polskiego od połowy XVII w. aż do powstania III Rzeczypospolitej.

Sanktuarium w G. to ośrodek o długich tradycjach patriotycznych. Tu przybywało wielu słynnych Polaków, tu odprawił mszę św. i wygłosił kazanie we wrześniu 1983 ks. Jerzy Popiełuszko.

W sanktuarium głogowieckim – od okresu międzywojennego do czasów obecnych – odbywają się coroczne zjazdy grup modlitewnych Akcji Katolickiej. W czasie drugiej wojny światowej w tutejszej plebanii mieścił się sztab głównodowodzącego połączonymi siłami armii „Poznań” i „Pomorze” w słynnej bitwie nad Bzurą. Miejscowi duszpasterze oddawali życie, ponosili wiele ofiar i cierpień za działalność patriotyczną.

Odpusty: św. Wojciecha (23 kwietnia) odpust parafialny, oraz Narodzenia NMP (8-14 września) – główna uroczystość odpustowa.

Sezon pielgrzymkowy trwa od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Sanktuarium odwiedzają pielgrzymki zwłaszcza z północno-wschodniej Polski, udające się do —Częstochowy, — Lichenia, — Niepokalanowa i grobu ks. J. Popiełuszki. Liczba pielgrzymów oceniana jest na ok. 7-10 tys. rocznie. Wśród pielgrzymów udających się z Płocka do Częstochowy istnieje tradycja zawierania małżeństw w sanktuarium głogowieckim. Na główną uroczystość odpustową – połączoną z rocznicą bitwy nad Bzurą – przybywają liczne pielgrzymki piesze i autokarowe z ziemi kutnowskiej.

Tradycyjnie w kwietniu odbywają się uroczystości katyńskie o zasięgu ponadregionalnym. Na pobliskim cmentarzu -dwa pomniki – ku czci ofiar łagrów syberyjskich oraz zamordowanych w Katyniu. W każdą drugą niedzielę miesiąca spotykają się dawni i obecni działacze „Solidarności”, kombatanci, a ostatnio dołączyli żołnierze Wojska Polskiego. Przy sanktuarium powstało w 1994 Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości z ośrodkiem na mniej więcej 30 miejsc.