GÓRA IGLICZNA

GÓRA IGLICZNA (847 m n.p.m.) – sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej pod szczytem Góry Iglicznej w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie), w archidiecezji wrocławskiej.

Do 1956 opiekę duszpasterską sprawowali tu księża z parafii w Wilkanowie, następnie w latach 1956-1976 Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, potem w latach 1977-1987 oo. redemptoryści, a od 1988 znowu księża diecezjalni.

Około 1750 na drzewie, które rosło na zboczu G.I., została umieszczona figurka MB Śnieżnej (Sancta Mariae ad nives).

Była to kopia Madonny z Mariazell przywieziona w 1750 przez Krzysztofa Veita, mieszkańca Wilkanowa. Figurka Marii Śnieżnej Przyczyny Naszej Radości wykonana jest z drewna lipowego i ma wysokość 30 cm.

W 1776 figurka została przeniesiona do drewnianej kaplicy, zbudowanej w miejscu obecnej plebanii. Wkrótce dokonało się wiele cudownych wydarzeń, m.in.

26 czerwca 1777 syn Wawrzyńca Frankego odzyskał wzrok. Następnie w latach 1781-1782 zbudowano kościół pw. MB Śnieżnej. Został poświęcony 22 października 1782 przez ks. Karola Wintera, wikariusza generalnego, arcybiskupa praskiego. W 1821 zbudowano drogę krzyżową prowadzącą na szczyt. Inicjatorem budowy był ks. Larisch. Zbudowano też drogę różańcową przy szlaku prowadzącym od zapory w Międzygórzu.

O trwałości kultu MB Śnieżnej świadczy fakt ukoronowania figurki przez papieża Jana Pawła II podczas jego pobytu we Wrocławiu 21 czerwca 1983. Wcześniej Papież pielgrzymował na Górę Igliczną w sierpniu 1961 i 1968.

Główna uroczystość religijna: MB Śnieżnej (5 sierpnia).