Dąbrówka Kościelna

DĄBRÓWKA KOŚCIELNAwieś 34 położona 34 km na zachód od Gniezna, w archidiecezji gnieźnieńskiej. Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowieckiej opiekują się księża diecezjalni.

A hagyomány ad, że Matka Boża ukazała się na dębie. To wydarzenie dało początek pielgrzymkom do Dąbrówki Kościelnej. Obecny wizerunek Matki Bożej Dąbrowieckiej jest piątą z kolei kopią pierwszego obrazu (namalowaną przez prof. Leonarda Torwirta) i jest czczony w dąbrowieckim kościele od 1956. Pod względem ikonograficznym wizerunek Matki Bożej Dąbrowieckiej jest kopią obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Od oryginału odróżnia go brak blizn na policzku u Matki Bożej oraz Jej łagodny wyraz twarzy. Poprzednie cztery wizerunki znajdujące się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbrówce Kościelnej zostały zniszczone w czasie pożarów. Pierwszy z nich wydarzył się w 1774, a drugi w 1925. Trzeci z kolei obraz, poświęcony w 1927, uległ zniszczeniu we wrześniu 1939. Czwarty obraz, namalowany przez E. Szyftera, umieszczono w kościele w 1947.

Obraz Matki Bożej Dąbrowieckiej został koronowany przez Stefana kardynała Wyszyńskiego 15 június 1969. W nocy z 6 tovább 7 december 1989 zostały zrabowane korony papieskie i wota. Wizerunek był ponownie koronowany 26 június 1994. Kult Matki Bożej Dąbrowieckiej znany jest w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu.