Muzea Watykańskie

Muzea Watykańskie powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Początki kolekcji związane są ze zbiorem dzieł zgromadzonych przez Sykstusa IV i Juliusza II. Powiększone podczas pontyfikatów kolejnych papieży. Udostępnione publiczności już w 1787 w celu pogłębienia znajomości sztuki i kultury.
Obecnie zgromadzono w nich, w różnych działach, najbogatszą kolekcję dzieł sztuki z całego świata. Kolekcja jest na tyle ogromna, iż według przewodników, gdyby poświęcić zaledwie kilkusekundową uwagę każdemu eksponatowi – obejrzenie całej kolekcji zajęłoby ponad 8 lat.

Muzeum Egipskie/ Watykan
W każdą ostatnią niedzielę miesiąca Muzea Watykańskie udostępniają swoje zbiory zwiedzającym bezpłatnie. Z tego powodu tworzą się gigantyczne kolejki.
  • Pinakoteka –  gromadzi obrazy od wczesnego renesansu do XIX wieku. Można w niej zobaczyć dzieła takich mistrzów jak Giotto, Bellini, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Domenichino, Guido Reni i wielu innych. W salach pinakoteki znajduje się także zbiór ikon bizantyjskich. Galeria obrazów zgromadzona przez Piusa VI została wywieziona przez Francuzów. Po kongresie wiedeńskim zbiory odtworzył Canova odzyskując część kolekcji. Pius XI, po paktatach laterańskich, zreorganizował Watykan i w 1932 r. przeniósł do obecnej siedziby. Kolekcja liczy 432 obrazy, prócz tego fragmenty fresków i ołtarzy.
  • Muzeum Pio-Clementino – zapoczątkowała kolekcja rzeźb antycznych zgromadzona przez Klemensa XIV i Piusa VI. Wśród greckich i rzymskich rzeźb najbardziej znane są: Apollo Belwederski, Grupa Laokoona i Tors Belwederski.
  • Muzeum Etruskie  i Muzeum Egipskie gromadzi zabytki pochodzące z wykopalisk prowadzonych na terenach południowej Etrurii i w Egipcie.
  • Muzeum Misyjno-Etnologiczne podzielone jest na 2 części: pierwszą (Il Percorso principale) poświęcona tylko historii różnych religii w poszczególnych krajach pozaeuropejskich. Muzeum to podzielone jest na 25 działów obejmujących różne kraje lub większe strefy kulturowo-religijne (Chiny, Japonia, Korea, Tybet – Mongolia, Indochiny, subkontynent Indii, Indonezja – Filipiny, Polinezja, Melanezja, Australia, Etiopia, Madagaskar, Afryka, Ameryka, Persja). Ta część jest ogólnie dostępna dla publiczności. Druga część jest to muzeum – etnologii (Il Percorso secondario). Ten dział mogą oglądać wcześniej umówione grupy. Eksponaty w muzeum to głównie dary ofiarowywane papieżom oraz z wykopalisk.
  • Muzeum Chiaramonti –  gromadzi kolekcję rzeźb antycznych powstałych w okresie od I wieku p.n.e. do III wieku.
W licznych galeriach zgromadzone są zbiory arrasów, map i ksiąg. Do ciągu muzealnego zostały włączone Stanze, czyli pomieszczenia ozdobione freskami przez m.in. Rafaela oraz Kaplica Sykstyńska. W Sali Sobieskiego eksponowany jest obraz Jana Matejki przedstawiający Jana III Sobieskiego po zwycięstwie pod Wiedniem.
Muzea watykańskie
Przewodniki podają nam gotową listę eksponatów „wartych” zobaczenia. Możemy się tym zasugerować jednak wybierzmy to co nam się podoba, przejdźmy się po galeriach i podziwiajmy to co przykuło naszą uwagę, zatrzymajmy się na chwilę w tym szale zwiedzania. Nie zobaczymy wszystkiego, więc lepiej abyśmy zapamiętali te kilka eksponatów, które wywarły na nas wrażenie. Nie muszą być to wielkie dzieła, ale dla nas mogą być wspaniałe i niepowtarzalne. Każdy ma inną wrażliwość na sztukę, nie musi się nam podobać to co innym.
Grupa Laokoona, będąca według części badaczy dziełem greckim z okresu hellenistycznego,
według innych – rzymską kopią hellenistycznego oryginału.
W związku z tymi wątpliwościami datowanie dzieła jest różne i rozciąga się między II w. p.n.e. a I w. n.e.
Istnieje także hipoteza, uznająca Grupę Laokoona za fałszerstwo autorstwa Michała Anioła.
Museo Pio-Clementino
Szkoła Ateńska – malowidło ścienne namalowane przez Rafaela w latach 1509–1510, na zlecenie
 papieża Juliusza II. Fresk Szkoła Ateńska znajduje się w Pałacu watykańskim w części 
apartamentów papieskich nazywanych Stanza della Segnatura.
Rafael ukazał na nim spotkanie wszystkich wielkich filozofów starożytności. W centrum stoją Platon i Arystoteles. Platon, z podobizną Leonarda da Vinci, pokazuje palcem niebo jako źródło wszystkich inspiracji i idei. Arystoteles wskazuje ziemię, przyrodę. Starzec leżący na schodach to Diogenes, a opierający się o blok kamienny – Heraklit, z podobizną Michała Anioła. Na malowidle pojawiają się także:Pitagoras, Sokrates, Euklides. Autor postanowił także umieścić swój autoportret – w dolnej grupie dyskutantów, na prawym brzegu fresku, w pobliżu starożytnego geografa. Nie brakuje tu sofistów i stoików, którzy promują różne poglądy na temat nauki. Przedstawienie tu różnych szkół filozoficznych ma oczywiście swój przekaz. Jest to droga, która wiedzie do „Prawdy poprzez Rozum”.
Muzeum Egipskie/ Watykan
Muzeum Egipskie/ Watykan
Muzeum Egipskie/ Watykan
Muzeum Egipskie/ Watykan
Dziedziniec Szyszki
Szyszka pinii pochodzi z fontanny umieszczonej w atrium Wszesnochrześcijańskiej Bazyliki Św. Piotra wybudowanej w 324r.n.e. przez Konstantyna Wielkiego. Obecna Bazylika Św. Piotra została wzniesiona na jej miejscu.
Muzeum Egipskie/ Watykan