Plac Bocca della Verità i Bazylika Santa Maria in Cosmedin

Bazylika Sanata Maria in Cosmedin
Kościół (bazylika), jedna z pereł średniowiecznego Rzymu, powstał w VI wieku na ruinach starożytnego ołtarza poświęconego Herkulesowi (Ara massima di Ercole), którego fragmenty są do dziś widoczne w krypcie bazyliki.