Ciężkowice

CIĘŻKOWICE – sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, w diecezji tarnowskiej.

Obraz Pana Jezusa Miłosiernego czczony od stuleci w miejscowym sanktuarium należy do grupy obrazów Ecce Homo. Zgodnie z tradycją miał on być poświęcony przez papieża i …