Bielsko Biała – Hałcnów

BIELSKO-BIAŁA HAŁCNÓW – sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie, dzielnicy Bielska-Białej. Główne obok Rychwałdu sanktuarium diecezji bielsko-żywieckiej.

Kult związany z figurą Matki Bożej Bolesnej najprawdopodobniej zaczął rozwijać się w pocz. XVIII w. Pierwsza pisemna wzmianka …