Trasa Rąblów – Bochotnica

Rąblów. W pobliżu wsi 14 maja 1944 r. doszło do dużej bitwy zgrupowania partyzanckiego AL pod dow. płk. Mieczysława Moczaru „Mietka” oraz radzieckich oddziałów dywersyjnych z doborową dywizją niemiecką Viking, działającą w ramach akcji wymierzonej przeciw partyzantom. Bitwę upamiętniają 2 pomniki: monumentalny u wylotu wąwozu Głębiec i mniejszy na zboczu wzniesienia. W pobliżu parkingu zdewastowany grób gen. Mieczysława Moczara (1913-86) – w l. 1943-45 dowódcy obwodów GL-AL Lublin, a później Kielce, w l. 1964-68 ministra spraw wewnętrznych, w l. 1971-83 prezesa NIK, w l. 1964-83 przewodniczącego ZBoWiD-u.

CELEJÓW

We wsi murowany pałac z poł. XVIII w., przebudowany w l. 1889-90. Murowana oficyna z pocz. XX w. Park z poł. XIX w. Ruina murowanej papierni z pocz. XIX w.

3 km na pn. Las Stocki. Wieś na Płaskowyżu Nałęczowskim, położona na pn. od drogi Bochotnica-Nałęczów. W części wsi – Zazug – znajduje się co najmniej 7 cmentarzysk neolitycznych datowanych na 3500-1700 lat p.n.e. i późniejszych. W pobliżu kolonii Zbędowice i wsi Wierzchoniów 24 maja 1945 r. doszło do największej po II wojnie światowej bitwy ugrupowań poakowskich z wojskiem nowej władzy ludowej – bitwy oddziału „Orlika” Mariana Bemaciaka i oddziału ppor. „Maksa” Czesława Szlendaka (łącznie 170 ludzi), z grupą operacyjną składającą się Z oddziału ze składu brygady zaporowej NKWD oraz jednostek UB i MO (łącznie 680 ludzi) wspartych 5 pojazdami pancernymi. W trakcie walki zginęli dowódcy grupy operacyjnej (wysocy funkcjonariusze UB z Lublina i Puław oraz członkowie sztabu brygady NKWD), co przesądziło o zwycięstwie leśnych i rozproszeniu się grupy operacyjnej. Poległo 8 leśnych, 1 mieszkaniec wsi oraz 62 żołnierzy NKWD i 10 funkcjonariuszy MO i UB. Żołnierze NKWD zostali pochowani w Kazimierzu (28) i Puławach (34). Przy drodze Nałęczów – Bochotnica znajduje się zdewastowany pomnik upamiętniający poległych funkcjonariuszy MO i UB oraz NKWD. Bitwę upamiętnia też nowy pomnik poświęcony żołnierzom „Orlika”.

7 km na pn. Stary Pożóg. We wsi zespół budynków folwarcznych, drewnianych i murowanych, z pocz. XX w.

BOCHOTNICA

Wieś na Płaskowyżu Nałęczowskim, przy ujściu Bystrej do Wisły.
Na prawym zboczu dol. Bystrej kamieniołomy, z których metodą komorową wydobywano opokę i wapienie kredowe. Można tu znaleźć szkielety belemnitów i odciski ryb.
Na pocz. XIV w. wieś należała do Ostasza herbu Lewart – protoplasty rodu Firlejów, który wzniósł tu murowany, gotycki zamek przebudowany w 1 poł. XVI w., od XVII w. w postępującej ruinie. Według miejscowej legendy zamek został wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego dla Esterki, nie zostało to jednak potwierdzone przez dokumenty. Był za to w XV w. siedzibą Katarzyny ze Zbąskich Oleśnickiej, która na czele swoich sług napadała z niego na przejeżdżające karawany kupieckie i bezlitośnie łupiła. W sąsiedztwie ruina kaplicy murowanej z 1530 r. i pozostałości murów obwodowych z XIV w. Tablica upamiętniająca miejsce rozstrzelania przez Niemców 45 mieszkańców w 1942 r.