Wszystkie wpisy, których autorem jest Krystian

PAŃSTWA MAGHREBU

PAŃSTWA MAGHREBU

Turysta musi uszanować przeszłość, tradycje, drażliwość mieszkańców tych państw o wielowiekowej historii. Zaznaczmy, że spotkamy się tu z niezwykłą gościnnością.

Na liczne przejawy uprzejmości, na przykład komplementy, należy odpowiadać skwapliwie. Zachowanie mieszkańca Maghrebu może być nieco inne, jeśli …

SZWAJCARIA

SZWAJCARIA

Szwajcaria, choć zajmuje niewielki obszar, jest krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo. Niuanse dzielą kantony zwrócone ku Niemcom od tych, które bliższe są Francji i Włochom, protestanckie od katolickich. Wielu obcokrajowców – dyplomatów, biznesmenów, intelektualistów – mieszka w Szwajcarii i przynależy …

HOLANDIA

HOLANDIA

Holandia to kraj wolności, swobody i przedsiębiorczości. Skuteczność to podstawowa reguła i nikt nie zaprząta sobie głowy zbędnymi manierami, które krępują, a nie dają zadowolenia. Trzeba być bezpośrednim, naturalnym, serdecznym, punktualnym i dokładnym. Holenderska gościnność jest prosta, spontaniczna i …

HISZPANIA

HISZPANIA

Niewiele państw europejskich przeżyło w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat tyle transformacji, co Hiszpania. Dotyczyły one polityki, gospodarki, życia społecznego. Wejście do Wspólnoty Gospodarczej zintegrowało hiszpańskie i europejskie obyczaje, ale wiele tradycji rodem ze złotej epoki przetrwało w niezmienionej formie. …

OBYCZAJE DWORSKIE

OBYCZAJE DWORSKIE

Niektóre kraje, na przykład Belgia i Wielka Brytania, są nadal monarchiami i w związku z tym przestrzegają protokołu dworskiego. Oto kilka zasad, do których należy się stosować.

Protokół określa strój obowiązujący w obecności monarchy lub członków rodziny królewskiej …

BELGIA

BELGIA

Zwyczaje Belgów, zwłaszcza we francuskojęzycznej części kraju, są bardzo podobne do francuskich. Flamandowie przypominają natomiast Holendrów. Ale Belgia jest monarchią i to głęboko przywiązaną do władcy, do rodziny królewskiej i do tradycji. Arystokracja ma własne zasady, obraca się we …

NIEMCY

Choć łatwość, z jaką dziś możemy się przemieszczać i podróżować po całym świecie, „zmniejszyła” odległości i upodobniła obyczaje, istnieje wiele różnic, zwyczajów specyficznych dla danego kraju i świadczących o jego odrębności narodowej i kulturowej, a także o jego przeszłości.

Rozmiary …