Kazimierz Dolny – Zabytki

Kazimierz Dolny – Zabytki

Miasto (ok. 4000 mieszk.) położone na zach. skraju Płaskowyżu Nałęczowskiego, na prawym brzegu Wisły, siedziba urzędu gminy. Niewielki ośrodek przemysłowy (przetwórstwo owocowe, wikliniarstwo), znaczący ośrodek turystyczno-wypoczynkowy. Przystań rzeczna i promowa (do …

Kazimierz Dolny – Historia

KAZIMIERZ DOLNY – Historia

Wzmiankowany w XII w. Część obszaru dzisiejszego miasta, m.in. wzgórze nazywane Wietrzną Górą, została w 1181 r. podarowana przez księcia Kazimierza Sprawiedliwego zakonowi norbertanek ze Zwierzyńca k. Krakowa. Norbertanki osiedliły się …