Chełmska Góra k. Koszalina

CHEŁMSKA GÓRA k. Koszalina – wzniesienie morenowe o wys. 137 m n.p.m., położone na płn.-zachód od Koszalina. Jedna z trzech świętych gór Pomorza z sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Najbardziej znana święta …

Chełmska Góra nad Pilicą

CHEŁMSKA GÓRA n. Pilicą – prawdopodobnie pogański ośrodek kultowy. Nazwę Góra Chełmowa lub Góra Chełmska noszą dwa wzgórza, często mylone w literaturze: — Chełmska Góra k. Koszalina oraz Góra Chełmska nad Pilicą k. Radomska.