Archiwum kategorii: Polska

Białystok

BIAŁYSTOK – sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w archidiecezji białostockiej.

Od wieków Ostrobramska Matka Miłosierdzia otaczana była na Białostocczyźnie wyjątkowym kultem. Pod względem administracji kościelnej tereny te do drugiej wojny światowej …

Felicjanów

FELICJANÓW – wieś kolo Bodzanowa w pobliżu Płocka, od 1935 roku główny ośrodek religijny jednego z dwu Kościołów mariawickich – Katolickiego Kościoła Mariawitów.

W dwudziestoleciu międzywojennym doszło w ruchu mariawickim do rozłamu, którego tłem były reformy dotychczasowego przywódcy ruchu, abpa …

Budziszyn

BUDZISZYN K. Makobud – wieś położona na południe od Czerska, ośrodek kultu pogańskiego.

Odnaleziono tu pochodzący z czasów pogańskich kamienny ołtarz z miseczkowatym zagłębieniem, ustawiony obok źródła, i u stóp drzewa. Źródełko w folklorze ludowym jest uważane za święte, a …

Trasa Rąblów – Bochotnica

Rąblów. W pobliżu wsi 14 maja 1944 r. doszło do dużej bitwy zgrupowania partyzanckiego AL pod dow. płk. Mieczysława Moczaru „Mietka” oraz radzieckich oddziałów dywersyjnych z doborową dywizją niemiecką Viking, działającą w ramach akcji wymierzonej przeciw partyzantom. Bitwę upamiętniają …