Dąbrowa Górnicza

DĄBROWA GÓRNICZA – sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w diecezji sosnowieckiej.

W Dąbrowie Górniczej znajduje się duży, neogotycki kościół z cudowną figurą Matki Bożej Anielskiej. Jego historia sięga 1897, kiedy to ówczesny proboszcz Dąbrowy Górniczej, ks. Grzegorz Augustyniak, sprowadził do dawnego kościoła pw. św. Aleksandra (wybudowanego w 1885) kopię obrazu Matki Bożej Anielskiej z kościoła we Włoszczowej. Szybki rozwój kultu maryjnego, jaki później nastąpił, zwłaszcza poprzez działalność Bractwa Matki Bożej Anielskiej, przyczynił się bardzo do podniesienia poziomu życia religijnego i moralnego miasta. Ciągle powiększająca się parafia wymagała większej świątyni, toteż w latach 1898-1912 postawiono obecny, murowany kościół pw. Matki Bożej Anielskiej, noszący od 1901 tytuł bazyliki mniejszej. Wewnątrz, w ołtarzu głównym, umieszczono figurę Maryi z Dzieciątkiem, wykonaną na początku XX w. przez J. B. Proszowskiego na wzór czczonego w kościele św. Aleksandra obrazu. Przedstawia ona Matkę Bożą z berłem w prawej i Dzieciątkiem na lewej ręce, stojącą na kuli ziemskiej i depczącą głowę oplatającego ziemię węża. Mały Jezus ma podniesione obie rączki, a na kolanach spoczywa mu królewskie jabłko.

3 maja 1957, przychylając się do prośby mieszkańców miasta, prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński ogłosił Matkę Bożą Anielską Patronką Dąbrowy Górniczej i Zagłębia, a jedenaście lat później, 19 maja 1968, wraz z Karolem kardynałem Wojtyłą metropolitą krakowskim i Stefanem Barełą biskupem częstochowskim, dokonał uroczystej koronacji figury. Obecnie stale rosnący kult Matki Bożej Anielskiej rozszerzył się także na inne miasta Zagłębia. Pielgrzymi przybywają tłumnie zwłaszcza w rocznicę koronacji (trzecia niedziela maja) oraz na święto Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia).