Ciężkowice

CIĘŻKOWICE – sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, w diecezji tarnowskiej.

Obraz Pana Jezusa Miłosiernego czczony od stuleci w miejscowym sanktuarium należy do grupy obrazów Ecce Homo. Zgodnie z tradycją miał on być poświęcony przez papieża i podarowany proboszczowi z Ciężkowic. Żadne źródła archiwalne nie potwierdzają jednak tego faktu. Również data sprowadzenia obrazu nie jest dokładnie znana. Wymienia się rok 1632 lub 1682. Bardziej prawdopodobna wydaje się ta druga data, w obliczu bowiem zagrożenia tureckiego wielu pielgrzymów udawało się wówczas z błagalną modlitwą do Rzymu.

Początkowo obraz przechowywany był na plebanii, a następnie, być może na skutek jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, został przeniesiony do kaplicy zamkowej, skąd trafił do kościoła parafialnego. W związku z pojawiającymi się zarzutami o nielegalnym charakterze kultu mieszkańcy Ciężkowic w 1720 udali się do Kurii w Krakowie z prośbą o wydanie stosownego dekretu. Niestety konsystorz nakazał do czasu wyjaśnienia sprawy zdeponować obraz w Kurii. Po przewiezieniu obrazu do Krakowa jego losy były nieznane do 1753, kiedy w niezwykłych okolicznościach odnaleziono ów wizerunek w kościele Mariackim. Stało się to za przyczyną pochodzącego z Ciężkowic ks. Jana Słowińskiego, który we śnie otrzymał nakaz szukania obrazu właśnie w tym kościele. Po wypełnieniu misji ks. Jan odzyskał utracony wcześniej wzrok. W spisanym po tych wydarzeniach protokole władze kościelne nazwały obraz quasi miraculis nobilitatam. Do Ciężkowic cudowny wizerunek wrócił w 1795 i od tego momentu datuje się nieprzerwany, trwający do dzisiaj rozwój kultu. Wówczas powstała pierwsza pieśń ku czci Pana Jezusa Miłosiernego, śpiewana do dziś w sanktuarium O Boże Wielki w tym małym obrazie.

W 1844 papież Grzegorz XVI nadał kościołowi ciężkowickiemu aż 6 odpustów: na Wielkanoc, uroczystość Zesłania Ducha Świętego, ś. apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), św. Anny (26 lipca), św. Michała (29 września) i św. Andrzeja Apostoła (30 listopada). Obecnie głównym odpustem ku czci Pana Jezusa Miłosiernego jest trzydniowy odpust na Zesłanie Ducha Świętego. Drugi odpust ku czci Pana Jezusa Miłosiernego, ustanowiony w 1990 przez bpa Piotra Bednarczyka, przypada w drugą niedzielę Wielkanocy. Chociaż sanktuarium ciężkowickie nie ma już dzisiaj takiej siły oddziaływania jak przed stu laty, to jednak nadal przybywają tu liczni pątnicy, przede wszystkim indywidualnie. Jedyna, zorganizowana pielgrzymka przychodzi z parafii Tęgoborze i parafii Tropie. Dla podkreślenia rozwijanego w sanktuarium kultu w 1982 prymas Polski przyznał kościołowi tytuł Pana Jezusa Miłosiernego.