Czerwińsk nad Wisłą

CZERWIŃSK nad Wisłą -sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Pani Mazowsza. Wieś w Kotlinie Warszawskiej, 9 km na wschód od Wyszogrodu w diecezji płockiej.

Wzmiankowany już w 1065 w falsyfikacie mogileńskim, pod koniec XI w. Cz. stanowił …