Berest

BEREST – miejscowość w zach. części Beskidu Niskiego, w diecezji tarnowskiej, związana z kultem Matki Bożej Izbiańskiej.

Od 1955 znajduje się w tutejszym kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (w dawnej cerkwi) obraz Matki Bożej Izbiańskiej. W dawnej cerkwi w Izbach, obecnie użytkowanej w charakterze świątyni rzymskokatolickiej, znajduje się jego wierna kopia.

Obraz został namalowany w 1721. Przedstawia on wizję Opieki Matki Bożej nad ludzkością, w ikonografii wschodniej Pokrow Bogomatieri. Matka Boża w otoczeniu orszaku świętych, z Janem Chrzcicielem i Janem Ewangelistą na czele, rozpościera Płaszcz Opiekuńczy (Pokrow) nad całą ludzkością. W 1762 obraz uznany został za słynący cudami. Za sprawą Matki Bożej Izbiańskiej cudownie uzdrowiony został Kazimierz Pułaski stacjonujący w 1770 w obozie konfederatów barskich nad Izbami. W Izbach kult zanikł w 1928, co wiązało się z masowym przechodzeniem greckokatolickich mieszkańców Łemkowszczyzny na prawosławie.

Główny odpust w Bereście odbywa się w czasie święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy.