Felicjanów

FELICJANÓW – wieś kolo Bodzanowa w pobliżu Płocka, od 1935 roku główny ośrodek religijny jednego z dwu Kościołów mariawickich – Katolickiego Kościoła Mariawitów.

W dwudziestoleciu międzywojennym doszło w ruchu mariawickim do rozłamu, którego tłem były reformy dotychczasowego przywódcy ruchu, abpa Jana Michała Kowalskiego. Wprowadził on do starokatolickiego pod względem konfesyjnym Kościoła m.in. kapłaństwo kobiet oraz mistyczne małżeństwa zakonników z siostrami zakonnymi. Po synodzie ze stycznia 1935 odsunięto go od władzy, a następnie zmuszono do przeniesienia się do F., jednego z majątków ziemskich ruchu mariawickiego. Odtąd Felicjanów stał się drugim po — Płocku i konkurencyjnym względem niego ośrodkiem ruchu.