Golina

GOLINA – wieś w diecezji kaliskiej, położona nad rzeką Lubieską, 8 km od Jarocina. Sanktuarium Golińskiej Matki Pocieszenia.

Przedmiotem kultu jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem znajdujący się w XVII-wiecznym, drewnianym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła. Został namalowany w drugiej połowie XVII w. przez nieznanego artystę na płótnie naklejonym na deskę. Obecnie przykryty jest srebrną sukienką z pocz. XIX w. Wizerunek zyskał miano Golińskiej Matki Pocieszenia. Początki kultu nie są znane. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1726 i określa obraz jako „łaskawy”. O istniejącym kulcie świadczą liczne wota oraz łaski udokumentowane w księdze parafialnej prowadzonej od pierwszej wojny światowej do obecnych czasów. Obraz został koronowany 23 sierpnia 1970 przez Stefana kard. Wyszyńskiego. Pielgrzymki związane są w zdecydowanej większości z odpustami: Matki Boskiej Pocieszenia (pierwsza niedziela po św. Augustynie) i św. Andrzeja Apostoła (30 listopada). Gromadzą się tu wówczas tysiące pielgrzymów z okolicznych terenów.