Palatyn

Słynne wzgórze dobrze znane z historii Rzymu. To tutaj swoje domy wznosiły rody patrycjuszowskie. Po otrzymaniu tytułu cesarza August wzniósł pierwszą rezydencję cesarską na Palatynie. Potem powstały pałace Tyberiusza, Kaliguli, Flawiuszy i jako ostatni pałac Septymiusza Sewera.

Palatyn był kolebką Rzymu, to tutaj wg legendy, Romulus nakreślił granice pierwszego miasta. Z tego powodu wzgórze zostało wybrane na rezydencję cesarzy, i aż do Septymiusza Sewera żaden z nich nie oddalił się stąd. Tylko Neron wybudował Domus Aurea w innym miejscu, ale nigdy go nie dokończył.

Widok na Palatyn od strony Circus Maximus
Palatyn