Plac Bocca della Verità i Bazylika Santa Maria in Cosmedin

Bazylika Sanata Maria in Cosmedin
Kościół (bazylika), jedna z pereł średniowiecznego Rzymu, powstał w VI wieku na ruinach starożytnego ołtarza poświęconego Herkulesowi (Ara massima di Ercole), którego fragmenty są do dziś widoczne w krypcie bazyliki. Kościół przez długi czas był ośrodkiem religijnego życia licznej kolonii greckiej osiadłej w Rzymie. 
Proste i surowe wnętrze posiada w środku nawy głównej tzw. Schola Cantorum, miejsce gdzie zbierano się na naukę śpiewu kościelnego, ozdobionego różnokolorową mozaiką typu Kosmatów (cosmatesco), podobnie jak baldachim i posadzka. Kościół został pod koniec XIX wieku odnowiony i z tego czasu pochodzą freski w apsydach. W podziemiach do których można zejść schodami, znajdują się kolumny i bloki granitu ze starej antycznej świątyni. W pierwszej kaplicy po lewej stronie zobaczyć można interesującą chrzcielnicę, przerobioną z antycznego sarkofagu.
W jednym z bocznych ołtarzy kościoła przechowywana jest jako relikwia czaszka św. Walentego.
Pełne prostoty wnętrze stwarza nadzwyczaj sugestywną atmosferę kościoła wczesnochrześcijańskiego (VIIIw.). We wnętrzu kościoła trzy nawy oddzielone od siebie kolumnami rzymskimi z anytycznymi kapitelami. Ściany nawy głównej dekorują freski pochodzące z okresu między VIII i XII w. Baldachim natomiast jest gotycki. 

Bazylika Santa Maria in Cosmedin wraz ze swoją piękną romańską dzwonnicą
na pierwszym planie fontanna Trytonów (1715r.)

 

W portyku po lewej stronie znajduje się marmurowa maska zwana Ustami Prawdy (wł. Bocca della Verita) . Jest to okrągły, marmurowy medalion, o średnicy ok. 175 cm, przedstawiający oblicze brodatego bóstwa. Istnieje wiele teorii na temat jego pochodzenia i funkcji. Jego wiek szacowany jest na ponad 2000 lat.  Legenda głosi, że krzywoprzysięzca wkładający rękę do tych ust, nie mógł jej z powrotem wyjąć. W rzeczywistości jest to pokrywa największej koloaki starożytnego Rzymu- Cloaca Maxima.
Usta Prawdy (wł. Bocca della Verità)- znajdują się w przedsionku 
bazyliki Santa Maria in Cosmedin w Rzymie
Plac Bocca della Verità 
Świątynia Herkulesa Zwycięzcy, znana jako Świątynia Westy (Ercole Vincitore)
w tle widzimy portyk Bazyliki Santa Maria in Cosmedin 
Świątynia Herkulesa Zwycięzcy, znana jako Świątynia Westy (Ercole Vincitore)