Archiwa tagu: świątynie

Bobowa

BOBOWA – wieś położona przy starym trakcie handlowym, wiodącym z Węgier doliną rzeki Białej przez Tylicz w kierunku Tarnowa. W 2. poł. XIX w. Bobowa stała się znanym ośrodkiem chasydzkim, związanym z postacią sławnego cadyka …

Białystok

BIAŁYSTOK – sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w archidiecezji białostockiej.

Od wieków Ostrobramska Matka Miłosierdzia otaczana była na Białostocczyźnie wyjątkowym kultem. Pod względem administracji kościelnej tereny te do drugiej wojny światowej należały do archidiecezji wileńskiej, a …

Białynicze

BIAŁYNICZE (Białyniczi) – dawniej w dekanacie orszańskim archidiecezji wileńskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, obecnie na Białorusi w obwodzie mohylewskim, ośrodek kultu Matki Bożej Białynickiej.

Włość książęca, m.in. na pocz. XVII w. Sapiehów, w XVIII w. Ogińskich, następnie Radziwiłłów. Drewniany kościół …

Berest

BEREST – miejscowość w zach. części Beskidu Niskiego, w diecezji tarnowskiej, związana z kultem Matki Bożej Izbiańskiej.

Od 1955 znajduje się w tutejszym kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (w dawnej cerkwi) obraz Matki Bożej Izbiańskiej. W dawnej cerkwi w …

Berdyczów

BERDYCZÓW (Berdycziw, Bierdiczew) – miasto w zach. części Ukrainy, w obwodzie żytomierskim, ośrodek kultu Matki Bożej Berdyczowskiej.

Wraz z Wielkim Księstwem Litewskim przyłączony do Korony w 1569, od 1793 w zaborze rosyjskim, wiatach 1922-1991 w Ukraińskiej SRR, potem na Ukrainie. …

Bardo Śląskie

BARDO ŚLĄSKIE (do 1945 Wartha, Warta) – sanktuarium Matki Bożej Dolnośląskiej Strażniczki Wiary, miasto położone nad Nysą Kłodzką, 80 km na południe od Wrocławia, w archidiecezji wrocławskiej.

Sanktuarium w Bardo Śląskim opiekowali się w latach 1189-1210 oo. joannici, następnie oo. …

ALWERNIA

ALWERNIA – wieś położona 36 km na zachód od Krakowa, w archidiecezji krakowskiej. Opiekunami sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego są oo. bernardyni.

Początki sanktuarium, w którym czczony jest Jezus w znaku obrazu Ecce Homo, sięgają 1. poł. XVII w. Ówczesny właściciel …

AGŁONA – Aglona

AGŁONA (Aglona)- miejscowość na Łotwie, w dawnych polskich Inflantach na płn. wschód od miasta Daugavpils (dawniej Dyneburg, Dźwińsk). Ośrodek kultu maryjnego.

Powstała w XVIII w. wokół klasztoru Dominikanów, ufundowanego w 1700 przez Ewę Justynę z Sielickich Szostowicką. Sama fundacja klasztoru …