ALWERNIA

ALWERNIA – wieś położona 36 km na zachód od Krakowa, w archidiecezji krakowskiej. Opiekunami sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego są oo. bernardyni.

Początki sanktuarium, w którym czczony jest Jezus w znaku obrazu Ecce Homo, sięgają 1. poł. XVII w. Ówczesny właściciel tych ziem, Krzysztof Koryciński, kasztelan wojnicki i starosta gniewkowski, pragnął, aby góra Pod-skale była poświęcona kultowi św. Franciszka. Stąd też temu miejscu nadano nazwę Alwernia, tak jak nazywało się miejsce, gdzie święty otrzymał stygmaty, a opiekę nad nim powierzono oo. bernardynom, duchowym synom św. Franciszka. Pierwsze nabożeństwo w polskiej Alwerni, w czasie którego odśpiewano litanię do św. Franciszka i postawiono krzyż, zostało odprawione 17 września 1616. W tym samym roku zbudowany został drewniany klasztor, który następnie w 1625 zastąpiono murowanym. Dokument fundacyjny wystawiono dopiero 3 lutego 1627. Nowy murowany kościół pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu został konsekrowany 2 sierpnia 1660 przez bpa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego.

Niewątpliwe duże znaczenie dla rozwoju Alwerni, jako sanktuarium miał wizerunek Chrystusa Ecce Homo, podarowany klasztorowi przez proboszcza z Babic w 1686.

Pierwsza wzmianka o obrazie pochodzi z 1453. Prawdopodobnie znajdował się on w kaplicy cesarza Konstantego XII. Po zdobyciu Konstantynopola był w posiadaniu Turków. W połowie XVII w. sułtan Amurat II przekazał go cesarzowi austriackiemu Ferdynandowi III Habsburgowi. Po śmierci cesarza obraz znalazł się w Koszycach, skąd ks. Jan Michalski przywiózł go do Alwerni. Na początku obraz umieszczono w ołtarzu głównym kościoła, a następnie w 1709 przeniesiono go do specjalnie wybudowanej kaplicy. Z kultem obrazu związany jest odpust ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywany Strzelanką Alwernijską. Pielgrzymki przybywają do A. od XVIII w. Najwięcej pielgrzymów przychodzi z pobliskiego Śląska. W sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego modlili się królowie Jan III Sobieski i Stanisław August Poniatowski. Przez wiele lat klasztor alwernijski był dla oo. bernardynów oraz licznych pielgrzymów miejscem skupienia i odprawiania rekolekcji.

Główne uroczystości religijne: odpust Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa pierwsza niedziela po uroczystości Bożego Ciała), Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia), św. Franciszka z Asyżu (4 października).