Biechowo

BIECHOWO – kościół Narodzenia NMP w archidiecezji gnieźnieńskiej. Wieś oddalona o 9 km na południe od Wrześni.

Biechowo jako gród na historycznym szlaku z Poznania do Kalisza i Jarocina istniało już w XII w. W XIII w. wieś stała się siedzibą kasztelana. Wtedy też prawdopodobnie wybudowano pierwszy kościół. Oddany w XVI w. w ręce reformatów, powrócił w XVII w. do katolików bardzo zniszczony. Tak więc ówczesny proboszcz ks. Lasocki wybudował nowy drewniany kościół. W 1718 kościół i nowo wybudowany klasztor objęli oo. filipini, sprowadzeni tu przez Smarzewskich. Obecny, murowany, późnobarokowy zespół klasztorny powstał w 1765 za sprawą Franciszka Kowalskiego i Bieńkowskiego – ówczesnych właścicieli Biechowa. Pięć lat później, uszkodzony przez piorun kościół został odnowiony i rozbudowany. W 1803 oo. filipini opuścili parafię, którą w 1821 przekazano duchowieństwu diecezjalnemu. W czasie zaborów, od 1892 była tu parafia polsko-niemiecka. Z kolei w okresie okupacji hitlerowskiej kościół dla Polaków zamknięto. Po wojnie opiekę nad sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia przejęli oo. paulini. Urządzili oni specjalny „park pielgrzyma” oraz ogród, a także odremontowali kościół. W jego wnętrzu, w ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia.

W 1962, kiedy prowadzono prace konserwatorskie nad obrazem czczonym dotąd w Biechowie, odkryto, iż pod zewnętrznym wizerunkiem, namalowanym przez K. Boguszewicza w 1632, znajduje się drugi, z XV w. Obecnie obraz z XVII w., przeniesiony na inny podkład, stanowi zasłonę dla starszego i cenniejszego wizerunku Matki Bożej, przedstawiającego Maryję trzymającą w prawej ręce jabłko królewskie, a na lewej małego Jezusa. Z licznych wot zawieszanych od XVII w. wokół obrazu pozostało zaledwie kilkanaście (zostały sprzedane na potrzeby kościoła). Obecnie do Biechowa wciąż przybywa wielu pielgrzymów, zarówno z okolicy, jak i miejsc dalszych. Największe rzesze wiernych gromadzą odpusty – zwłaszcza Narodzenia NMP (8 września), ale także Niepokalanego Poczęcia NMP i Zielone Świątki. Wielką uroczystością było koronowanie cudownego obrazu przez Stefana kardynała Wyszyńskiego 12 września 1976.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *