Biechowo

BIECHOWO – kościół Narodzenia NMP w archidiecezji gnieźnieńskiej. Wieś oddalona o 9 km na południe od Wrześni.

Biechowo jako gród na historycznym szlaku z Poznania do Kalisza i Jarocina istniało już w XII w. W XIII w. wieś stała się siedzibą kasztelana. Wtedy też prawdopodobnie wybudowano pierwszy kościół. Oddany w XVI w. w ręce reformatów, powrócił w XVII w. do katolików bardzo zniszczony. Tak więc ówczesny proboszcz ks. Lasocki wybudował nowy drewniany kościół. W 1718 kościół i nowo wybudowany klasztor objęli oo. filipini, sprowadzeni tu przez Smarzewskich. Obecny, murowany, późnobarokowy zespół klasztorny powstał w 1765 za sprawą Franciszka Kowalskiego i Bieńkowskiego – ówczesnych właścicieli Biechowa. Pięć lat później, uszkodzony przez piorun kościół został odnowiony i rozbudowany. W 1803 oo. filipini opuścili parafię, którą w 1821 przekazano duchowieństwu diecezjalnemu. W czasie zaborów, od 1892 była tu parafia polsko-niemiecka. Z kolei w okresie okupacji hitlerowskiej kościół dla Polaków zamknięto. Po wojnie opiekę nad sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia przejęli oo. paulini. Urządzili oni specjalny „park pielgrzyma” oraz ogród, a także odremontowali kościół. W jego wnętrzu, w ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia.

W 1962, kiedy prowadzono prace konserwatorskie nad obrazem czczonym dotąd w Biechowie, odkryto, iż pod zewnętrznym wizerunkiem, namalowanym przez K. Boguszewicza w 1632, znajduje się drugi, z XV w. Obecnie obraz z XVII w., przeniesiony na inny podkład, stanowi zasłonę dla starszego i cenniejszego wizerunku Matki Bożej, przedstawiającego Maryję trzymającą w prawej ręce jabłko królewskie, a na lewej małego Jezusa. Z licznych wot zawieszanych od XVII w. wokół obrazu pozostało zaledwie kilkanaście (zostały sprzedane na potrzeby kościoła). Obecnie do Biechowa wciąż przybywa wielu pielgrzymów, zarówno z okolicy, jak i miejsc dalszych. Największe rzesze wiernych gromadzą odpusty – zwłaszcza Narodzenia NMP (8 września), ale także Niepokalanego Poczęcia NMP i Zielone Świątki. Wielką uroczystością było koronowanie cudownego obrazu przez Stefana kardynała Wyszyńskiego 12 września 1976.