AGŁONA – Aglona

AGŁONA (Aglona)- miejscowość na Łotwie, w dawnych polskich Inflantach na płn. wschód od miasta Daugavpils (dawniej Dyneburg, Dźwińsk). Ośrodek kultu maryjnego.

Powstała w XVIII w. wokół klasztoru Dominikanów, ufundowanego w 1700 przez Ewę Justynę z …