Chełmno

CHEŁMNO – miasto położone w diecezji toruńskiej, nad Wisłą, 42 km na północ od Torunia. Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej.

Chełmno uzyskało prawa miejskie w XIII w. W owym czasie stanowiło główny ośrodek Krzyżaków. W okresie …

Chełm

CHEŁM – miasto na Podlasiu z sanktuarium związanym z kultem ikony Matki Bożej Chełmskiej.

Ikona w typie Hodegetrii, którą zgodnie z tradycją miał namalować św. Łukasz Ewangelista, została wykonana na trzech zbitych ze sobą deskach …

Charłupia Mała

CHARŁUPIA MAŁA – sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej w diecezji włocławskiej. Wieś położona w odległości ok. 4 km na płn.-zach. od Sieradza.

Świątynia z cudownym obrazem jest budowlą neogotycką, halową, trzynawową, na zewnątrz oszkarpowaną. Powstała ona na początku XX w. jako …

Byszewo

BYSZEWO – wieś w diecezji pelplińskiej z sanktuarium Matki Boskiej Byszewskiej Królowej Krajny, około 10 km na zachód od Koronowa.

Dzieje Byszewa są związane z zakonem cystersów, którzy przybyli tu w 1253 na zaproszenie Mikołaja Zbrożka, skarbnika księcia kujawskiego Kazimierza. …

Bydgoszcz

BYDGOSZCZ – kościół farny śś. Marcina i Mikołaja z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pięknej Miłości, miasto (prawa miejskie od XIV w.) przy ujściu rzeki Brdy do Wisły, w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Bydgoszcz – niegdyś (XII w.) gród kasztelański, dzisiaj silny ośrodek …

Brzozdowce

BRZOZDOWCE – miasteczko położone nad Dniestrem we wschodniej Galicji. Jego sława wiązała się z cudownym obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej stojącej pod krzyżem.

Pewnego dnia, gdy obraz znajdował się jeszcze w rękach prywatnych, ujrzano na obrazie krople krwi wypływające …

Brzeżany

BRZEŻANY – w dawnej Rzeczypospolitej miasto, parafia i dekanat rzymskokatolicki oraz greckokatolicki, a także parafia ormiańskich katolików w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie. Ośrodek kultu maryjnego.

Miejscowość znana już w XV w., od 1772 pod zaborem austriackim, w latach 1918-1939 należała …

Brdów

BRDÓW – sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w diecezji włocławskiej.

Wieś na Pojezierzu Kujawskim między Jeź. Modzerowskim i Brdowskim, 8 km na płd. od Izbicy Kujawskiej. Parafia erygowana przed 1326. Dawny i obecny zespół klasztorny oo. Paulinów malowniczo położony na wysokim …

Borek Wielkopolski

BOREK WIELKOPOLSKI – sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na Zdzieżu, w archidiecezji poznańskiej. Borek Wielkopolski jest niewielkim miastem, jednym z najstarszych w Wielkopolsce, które powstało z dwóch sąsiadujących ze sobą osad: Zdzieża i Borku.

Kult Matki Bożej – Pani Boreckiej, której …

Borek Stary

BOREK STARY – sanktuarium Matki Bożej Boreckiej, położone w archidiecezji przemyskiej. Opiekunami ośrodka są oo. dominikanie.

Według tradycji w końcu XIII w. w miejscu dzisiejszego kościoła, a wówczas w niedostępnej puszczy, miał się w tajemniczy sposób pojawić na drzewie wizerunek …